Ula Belediyesi Birimleri

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hafize KASAP
Yazı İşleri Müdürü
Telefon
+90 252 242 3008
Dahili
105

Yazı İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ile ilgili işleri yürütmek, kurumun tüm evrak ile ilgili işlemlerini denetlemek, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre nikah ile tüm işlemleri gerçekleştirmek ile sorumludur. Müdürlük 5018 sayılı Mali Kontrol Kanunu’na göre kurumun stratejik planı doğrultusunda yıllık bütçesini hazırlar ve tüm taşınır işlemlerini yürütür. Müdürlük ayrıca e-mail, Komşu Masa ve Cimer kanallarıyla gelen şikayet ve taleplerin kayda alınması ve cevaplanmasını da sağlar.

Personeller

Derya UÇGUN
Büro Personeli
Nimet AKKAYA
Büro Personeli
Hatice ARMUTCUK
Büro Personeli