Ula Belediyesi Birimleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hüseyin EREZ
Temizlik İşleri Müdür V.
Telefon
+90 252 242 3008
Dahili
153

Temizlik işleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilçe sınırları içerisindeki atıkların, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, çevreye ve yaşayan her türlü canlının sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanması, taşınması ve Büyükşehir Belediyesi aktarma istasyonlarına nakledilmesi ile sürdürülebilir bir katı atık yönetim sisteminin uygulanmasını ve gerekli denetimlerin yapılması ile sorumludur.