Ula Belediyesi Birimleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlker ÇELİK
İmar ve Şehircilik Müdürü
Telefon
+90 252 242 3009

Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak; kesinleşen nazım imar planları doğrultusunda imar planlarını belediye meclisine sunmak, kesinleşen imar planlarının parselasyon planlarını yapmak üzere hazırlanan dosyaları belediye encümenine sunmak; kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek görevlerini yapar.

Personeller

İsmail Dalli
Mimar
Enis Sefa Can
İnşaat Mühendisi
Mehmet Kasap
Harita Teknikeri
Betül Yaşar Baydur
Jeoloji Mühendisi
Banu Kaya
Şef
Halime Güven
Büro İşçisi
Okan Karabaş
Harita Mühendisi
Tuğba Bacaksız
İnşaat Teknikeri
Ramazan Karacaağaç
Harita Teknikeri
Ahmet Akkaya
İnşaat Teknikeri
Hüseyin KURUOĞLU
İmar Zabıtası
Salih DEVECİ
Memur