Ula Belediyesi Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Mustafa ARMUTCUOĞLU
Fen İşleri Müdür V.
Telefon
+90 252 242 3009
Dahili
+90 252 242 3009

• İlçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanları düzenlemek ve bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak, • Altyapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile koordine sağlamak ve ihtiyaçların karşılanması için bilgi belge sunarak takip etmek, • Belediyeye ait binaların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni binaları yapmak, • İmar planında açılması öngörülen imar yollarını açmak, • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediyenin görev ve sorumlulukları içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bayındırlık ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan müdürlüktür.

Personeller

Aslı Aktürk Çifteler
Şehir Plancısı
Özgül ÖZAY
Büro İşçisi
Halit Burak İŞDAR
İnşaat Mühendisi
Nil Dirlik Deniz
Dr. Arkeolog
Hatice AKÇAY
Büro Personeli