Ula Belediyesi Birimleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tarık ÖZGÜN
Destek Hizmetleri Müdürü
Telefon
+90 252 242 3008
Dahili
102

7. Madde: Müdürlüğün Ortak Sorumlulukları 7.1. Kurum ve Birim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması 7.2. Birim Bütçesinin Yönetimi 7.3. Planlı İş Yürütümü, Kontrol ve Diğer Birimlerle Koordineli Çalışma 7.4. İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi 7.5. Çalışan Yönetimi 7.6. İş Sağlığı ve Güvenliği 7.7. Geliştirme/İyileştirme 8. Madde: Müdürlüğün Ana Faaliyet Sorumlulukları 8.1. Kurum İçi Birimlerin Mal/Hizmet/Yapım Alımlarının Gerçekleştirilmesi 8.2. Tüketim Malzemelerinin Temini 8.3. Personel Yemek Temini 8.4. Taşınırların Yönetimi 8.5. Kurum İçi Hizmet Araçlarının Yönetimi ve Akaryakıt Temini 8.6. Hizmet Binalarının ve Donatılarının Bakım Onarımı 8.7. Hizmet Binalarının, Tesislerin (Telefon, Internet, Elektrik, Doğalgaz) Abonelik ve Fatura Takibi 8.8. Güvenlik Yönetimi 8.9. Bayrak Direklerinin Yönetimi 8.10. Hurda Yönetimi