Kadastro Müdürlüğünden Ula İlçesi 22-A İlanı

Kadastro Müdürlüğünden Bildirilmiştir:

Muğla ili Ula ilçesi Alparslan, Ayazkıyı, Demirtaş, Köprübaşı mahallelerinde 3402 sayılı kadastro kanununun 22. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, 7139 sayılı kanunla 3402 sayılı kanuna eklenen 13-14 fıkraları hükümlerine göre güncelleme alanı içinde bulunan taşınmaz malların güncelleme ve diğer işlemlerine 11/01/2022 günü başlanacaktır.