Ula'lı Büyüklerimiz

ULAMA BEY(Selçuklu Emiri)

Sultan Orhan Gazi döneminde yaşamış. Evliya Çelebinin 1655 tarihlerinde Muğla ve çevresindeki seyahati sırasında yaptığı araştırmada Ulama Bey’in H.751 tarihinde Ula’da Emirlik ettiği ve ula adının o döneme ait eski bir ad olduğunu belirtmiştir. Ulama Bey’in idaresine ait  bundan başka kayıt ve belge olmadığından ne zaman ve nerede vefat ettiği bilinmemektedir.

HUSÂMEDDÎN HÜSEYİN EFENDİ

1.Ahmet döneminde yaşamış, Ulalı İbrahim Efendinin oğludur. Eserlerinde adı, Arapça olarak Husâmeddîn Hüseyin b. İbrâhîm el-Ulavî (Ula’lı İbrahim Oğlu Husâmeddîn Hüseyin) şeklinde geçmektedir. Husâmeddîn Efendinin babası Muğla’lı Şahidi İbrahim Dede (1470-1550)’dir. İlk tahsilini Muğla’da yapan Husâmeddîn Efendi öğrenimini, İstanbul, Bursa gibi döneminin ilim merkezlerinde tamamlamıştır. Daha sonra Ula’da müderrislik yapan Husâmeddîn Efendi Hicri 1026 (1617) yılında vefat etmiştir.Arapça dilbilgisi alanında ihtisas kazanmış olan Husâmeddîn Efendinin eserleri; Guraru’l-Kavâid, ed-Dürrü’l- Mankûd, Tuhfe-i Hüsâmî ve Düraru’l-Kavâid’dir. Vefatından 10 yıl sonra Hicri 1036 (1627) yılında dostları tarafından Ula’da yaptırılmış olan türbesi kendi adına yaptırılan caminin hemen karşısında yer almaktadır.

ULALI ŞEYH YUSUF EFENDİ (Alim-Şeyh-Mühtü)

Ulalı İbrahim Efendi’nin oğludur. 1. Abdülhamid devirlerinde yaşamış, M.1708 doğumludur. Müderrislik ve Şeyhülislamlık yapmış, tüm ilimlerde ve özellikle de ahlak ilminde üstaddır.Ula’da Hüsameddin Efendi Medresesine yıllarca talebe yetiştirmiş. Oğulları Palabıyık Mehmet Efendi, Süleyman Efendi,Abdürrahim Efendi’yi de kendi yetiştirmiştir.

PALABIYIK MEHMET EFENDİ (Alim-Yazar)

Devrinin tanınmış bilginlerinden Palabıyık Mehmet Efendi Ula'da doğmuştur.Babası Şeyh Yusuf Efendi "Ulvi Palabıyık Mehmet" adıyla da anılır. Özellikle mantık, kelam ve hikmet ilimleri üzerine ihtisas yapmıştır. "İlm-i Hikmet", "İlm-i Kelam" adlı iki eseri vardır.Sarayda huzur dersleri hocalığı yapmış. İstanbul'da Muhendishane-i Berr-i Humayun'da Öğretmenlik yapmış. M.1806 yılında vefat etmiştir. Mezarının yeri İstanbul Edirnekapı Kabristanlığında diye bilinse de net değildir. Dr. Gültekin PALABIYIK’tan alınan bilgilere göre Saraydan Atinaya gönderildiği ve geri gelmediğidir. 

    

ABDÜRRAHİM EFENDİ

Alim-Yazar

Ulalı Abdürrahim Efendi, Palabıyık Mehmet Efendi’nin kardeşi Müdderrislik ve Padişah Hocalığı yapmış. Ali Kuşçu’nun ilimlerin hemen hemen tamamından bahseden Ankudü’z Zevahir Şerhi adlı eserine yazdığı açıklama onun ilimdeki üstünlüğünü göstermektedir. İki eseri vardır; Ankudü’z Zevahir Şerhi , Talikat 2. Mahmud devirlerinde yaşayan Abdürrahim Efendi M.1836 yılında vefat etmiş, İstanbul Edirnekapı dışında İbrahim Halebi’nin yakınında mezar taşı vardır.

SÜLEYMAN EFENDİ

Alim

Abdürrahim ve Palabıyık Mehmet Efendinin kardeşi olan Süleyman Efendi babaları Şeyh Yusuf Efendiden ders almışlar. Süleyman Efendi ise Aydın Güzelhisar’a Alim Mehmet Efendi’nin yanına giderek ilmini arttırmış. Diğer kardeşleri  İstanbul’a gitmiş, Ula’da kalarak babasının medresesinde yıllarca talebe yetiştirmiş. 3. Selim devirlerinde yaşayan Süleyman Efendi’nin mezarı Ula’dadır.

MEHMET EFENDİ

Alim - Müftü

Ulalı Gök Müftü Mehmet Efendi lakabı ile anılır. Şeyh Osman Efendinin oğludur. İslami ilimlerde özelliklede Fıkıh(Hukuk) uzmanıdır. Hüsameddin Efendi Camisi avlusundaki medresede ders vererek birçok insan yetiştirmiştir. 35 yıl Ula’da müftülük yaptığı için kendisine Gökmüftü adı verilmiş. En iyi öğrencisi oğlu Yusuf Efendi’nin büyük alim ve kadı olduğu ve Mekke’de kadı iken vefat ettiği söylenir.

Teknede düğün yemekli boğaz turu boğaz Turu,tekne Turu,fiyatları,istanbul Teknede düğün Teknede düğün fiyatları Teknede nişan Teknede nişan fiyatları mobilya lüks mobilya özel yapım mobilya özel mobilya yapımı özel mobilya