Yazdır
PDF

Resmi İşlemlerde İstenen Evraklar

SIHHİ MÜESSESE AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

01- Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru/beyan formu
02- Tapu veya kira kontratı
03- Yapı kullanma izin belgesi
04- 1774 sayılı kimlik beyan formu (Karakol'dan)
05- Esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
06- İtfaiye raporu (İtfaiye'den) - (İtfaiye raporu dilekçesi)
07- 3 adet fotoğraf
08- İkametgah (Aslı gereklidir)
09- Kimlik fotokopisi
10- Vergi levhası fotokopisi
11- Ustalık belgesi
12- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi
13- Karayolu kenarında ise karayolu trafik güvenliği izin belgesi
14- Kat mülkiyeti kanununa tabi ise kat maliklerinden izin belgesi
15- Sağlık belgesi


GAYRİ SIHHİ MÜESSESE AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI


01- Gayri sıhhi işyeri açma ruhsatı başvuru/beyan formu
02- Tapu veya kira kontratı
03- Yapı kullanma izin belgesi
04- 1774 sayılı kimlik beyan formu (Karakol'dan)
05- Esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
06- İtfaiye raporu (İtfaiye'den) - (İtfaiye raporu dilekçesi)
07- 3 adet fotoğraf
08- İkametgah (Aslı gereklidir)
09- Kimlik fotokopisi
10- Vergi levhası fotokopisi
11- Ustalık belgesi
12- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi
13- Karayolu kenarında ise karayolu trafik güvenliği izin belgesi
14- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
15- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
16- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
17- Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na göre işyeri tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi
18- Sosyal tesis durumu (Tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuvar, mutfak vb.)
19- Gıda sicili başvuru dilekçesi

*Şirketler için yukarıda istenilenlere ek olarak: 

 

01- İmza sirküsü ve yetki belgesi gereklidir.
02- Fotoğraf istenmemektedir.

*Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için yukarıda istenilenlere ek olarak: 

 

01- Sabıka kaydı gereklidir.

Kırmızı renkle belirtilmiş olan belgeler faaliyet konusu ve bulunduğu yere bağlı olarak istenir.


HAFTA TATİLİ RUHSATI

01- Hafta tatili ruhsatı dilekçesi 

*394 Sayılı hafta tatili ruhsatına tabi işyerleri:
01- Büfe ve Tekel Bayileri
02- Pastaneler
03- Fırınlar
04- Kasaplar
05- Çiçekçiler
06- LPG Satış Yerleri
07- Akaryakıt İstasyonları
08- Gıda İmalathaneleri
09- Yufkacılar
10- Pideciler
11- Birahaneler
12- Kafeteryalar
13- Oyun Salonları
14- Tavukçular
15- Balıkçılar
16- Simitçiler
17- Genelev
18- Manavlar
19- Süt ve Yoğurt Satış Yerleri
20- Meşrubat Satış Yerleri

RUHSAT KAPATMA


01- Ruhsat kapatma dilekçesi
02- Ruhsat (Aslı gereklidir)


SU ABONE MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER 

GERÇEL KİŞİLİKLER

01-
 Su abone dilekçesi
02- Nüfus cüzdanı fotokopisi
03- T.C. Kimlik No, Vergi No
04- Tapu fotokopisi
05- Kira kontratı (Kiracı ise)
06- Deprem Sigortası (DASK)

TÜZEL KİŞİLİKLER

01- Su abone dilekçesi
02- İmza sirküleri
03- Yetki Belgesi - Kimlik fotokopisi
04- Vergi No
05- Tapu fotokopisi
06- Kira kontratı (Kiracı ise)


 

ABONE İPTAL

01- Su sayacının son endeksi
02- Abone numarası

İMAR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

İMAR DURUMU

01-
 İmar durumu dilekçesi
02- Tapu senedi
03- Aplikasyon krokisi (Kadastro Müdürlüğü'nden)

YAPI RUHSATI

01- Yapı ruhsatı dilekçesi
02- Mimari proje
03- Statik proje
04- Tesisat projesi
05- Elektrik projesi
06- Isı yalıtım projesi ve / veya raporu
07- Aplikasyon belgeleri
08- Peyzaj projesi
09- Jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu
10- Asansör projesi
11- Tus taahhütnameleri
12- Surveyan taahhütnameleri
13- Büro tescil belgeleri

SUBASMAN VİZESİ

01- Su basman vizesi dilekçesi

YAPI KULLANMA İZNİ

01- Yapı kullanma izni dilekçesi
02- Tapu fotokopisiEVLENME MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

01-  1 ADET Evlenme Zarfı

02-  5'er adet fotoğraf

03-  Nüfus cüzdanı aslı (Resimli olmalıdır) ve fotokopileri

04-  Evliliği son bulan bayanlar yeniden evlenmek için 300 (üçyüz) gün bekleme süresini doldurmamış ise iddet müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı getirmelidir.

05-  Nikah cüzdanı

*Nikah Ula Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yapılır.

Teknede düğün yemekli boğaz turu boğaz Turu,tekne Turu,fiyatları,istanbul Teknede düğün Teknede düğün fiyatları Teknede nişan Teknede nişan fiyatları mobilya lüks mobilya özel yapım mobilya özel mobilya yapımı özel mobilya