Koruma Alanları

Geniş bir alana sahip Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan beldenin bitişiğinde yükselen ormanlarla kaplı dağlar, doğusunda tatlı suların kaynadığı Kadın ve Kanlı azmakları arasında Gökova Ovası yer alıyor. Azmaklarda yanyana sazlık, bataklık, çayır, sulak alanlar gibi biyolojik çeşitliliği zengin olan habitatlar bulunuyor. Gökova ovasının batı kısmı ayrıca1. Derece SİT alanı olarak korunmaktadır.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi zengin flora ve faunasıyla ekolojik yönden çok önemli. Ege ve Akdeniz Bölgesi bitki örtüsü özelliklerini birlikte barındırıyor ve sulak alanlar, makilik ve zeytinlik alanlara sahiptir. Kızılçam (Pinus brutia) ve Günlük ormanları (Liquidambar orientalis) büyük değer taşıyor. Karaçam, Fıstık, Ardıç gibi iğneli ve meşe türü ile Sandal, Piren, Akçakesme, Defne, Çitlembik, Keçiboynuzu gibi ağaçlar ve çalı türleri vardır. Gökova, Datça ile birlikte Türkiye’nin önemli bitki alanlarından biridir. Bu değişik habitatlarından dolayı bölge fauna açısından da oldukça zengindir.

Gözlemlenebilen kuş türleri arasında İzmir Yalıçapkını, Sarı Asma, Üveyik, Tahtalı Keklik, Karabatak, Balıkçıgiller, Çobanaldatan, Kırlangıç, Ağaçkakan türleri, Sığırcık, Karatavuk, Karabatak, Alakarga, Çaylak, Yaban Ördeği, Dağ Serçesi, Kartal, Şahin, Atmaca ve değişik Baykuş türleri bulunuyor. Özellikle Doğal SİT Alanı, sulak alanlar kuşların kışlaması ve yuvalaması için çok önemlidir. Bölgenin barındrıdığı çok sayıda evrensel koruma altında olan kuş türlerinin arasında da bulunan İzmir Yalıçapkını (Haycyon Smymensis)sayesinde Gökova ovası Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsünü kazandı. Bölgedeki göçmen kuşların dışında, hangi kuş türlerinin ürediği ve ne zaman görülebileceği kuş gözlemcileri tarafından sürekli kaydedilmektedir.

Akyaka’nın kıyı ve deniz faunası da oldukça zengindir. Akdeniz foku (Monachus monachus), Kum köpekbalığı (Carcharinus plumbeus) ve yunuslar dahil zengin denizsel faunasının yanında sucul ekosistemlerde yaşayan Su Samuru (Lutra lutra) gibi nadir ve uluslararası koruma altında olan türler, faunasının önemini arttırmaktadır.

Teknede düğün yemekli boğaz turu boğaz Turu,tekne Turu,fiyatları,istanbul Teknede düğün Teknede düğün fiyatları Teknede nişan Teknede nişan fiyatları mobilya lüks mobilya özel yapım mobilya özel mobilya yapımı özel mobilya