Ula Belediyesi Çağrı Merkezi 0(252) 242 30 08 info@ula.bel.tr

Resmi İşlem Rehberi

SIHHİ MÜESSESE AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
SU ABONE MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER 

GERÇEK KİŞİLİKLER

01- Su abone dilekçesi
02- Nüfus cüzdanı fotokopisi
03- T.C. Kimlik No, Vergi No
04- Tapu fotokopisi
05- Kira kontratı (Kiracı ise)
06- Deprem Sigortası (DASK)

TÜZEL KİŞİLİKLER

01- Su abone dilekçesi
02- İmza sirküleri
03- Yetki Belgesi – Kimlik fotokopisi
04- Vergi No
05- Tapu fotokopisi
06- Kira kontratı (Kiracı ise)

ABONE İPTAL

01- Su sayacının son endeksi
02- Abone numarası

İMAR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
İMAR DURUMU

01- İmar durumu dilekçesi
02- Tapu senedi
03- Aplikasyon krokisi (Kadastro Müdürlüğü’nden)

YAPI RUHSATI

01- Yapı
ruhsatı dilekçesi

02- Mimari proje
03- Statik proje
04- Tesisat projesi
05- Elektrik projesi
06- Isı yalıtım projesi ve / veya raporu
07- Aplikasyon belgeleri
08- Peyzaj projesi
09- Jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu
10- Asansör projesi
11- Tus taahhütnameleri
12- Surveyan taahhütnameleri
13- Büro tescil belgeleri

SUBASMAN VİZESİ

01- Su basman vizesi dilekçesi

YAPI KULLANMA İZNİ

01- Yapı kullanma izni dilekçesi

02- Tapu fotokopisi

EVLENME MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER

01-  1 ADET Evlenme Zarfı


02-  
5’er adet fotoğraf

03-  
Nüfus cüzdanı aslı (Resimli olmalıdır) ve fotokopileri
04-  Evliliği son bulan bayanlar yeniden evlenmek için 300 (üçyüz) gün bekleme süresini doldurmamış ise iddet müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı getirmelidir.
05-  Nikah cüzdanı
*Nikah Ula Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yapılır.

 

 

 

Ula Belediyesi

Huzurun Adresi Ula Belediye Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 4 48640 Ula / MUĞLA

www.ula.bel.tr

0(252) 242 30 08 / 0(252) 242 30 92

Fax : 0(252) 242 24 18

info@ula.bel.tr