Ula Belediyesi Çağrı Merkezi 0(252) 242 30 08 info@ula.bel.tr

GSM Ruhsatı İşlemleri

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi 3. fıkrasına istinaden 12.10.2004 sonrası yapılan yapılarda açılacak sınai işletmelerde yapı kullanma izin belgesi (iskan) şartı aranmaktadır.
Tüm 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerde iskan belgesi ön şart olup, iskan belgesi olsa dahi konut sahasında bu tür işyerlerinin faaliyet gösterebilmeleri izni Müdürlüğümüz tetkiki neticesine göre verilecektir.

1- Yapı kullanma izin belgesi (iskan)
2- Başvuru formu (müdürlükten )
3- Kira kontratı aslı ve fotokopisi veya Tapu senedi (fotokopi)
4- Vergi levhası aslı ve fotokopisi
5- Kat Maliklerinden muvafakat name
6- Emisyon izni veya analiz raporu (gerek görülen işyerlerinden)
7- Deşarj izni veya analiz raporu (gerek görülen işyerlerinden)
8- Şirketler için ilave olarak Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri
Not: Yapılan işin niteliğine göre ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

Ekmek fırınları dahil her türlü 2. ve 3. sınıf gıda imalathanesi türü işyerleri belediyemizden “GAYRI SİHHİ MÜESSESE” ruhsatı aldıktan sonra “Tarım İl Müdürlüğünden” üretim faaliyet izni alacaktır.

MESUL MÜDÜR

2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35.maddesine istinaden; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır.

Mesul Müdürlük için gerekli belgeler

1- 1 adet fotoğraf

2- Nüfus cüzdan örneği

4- Savcılıktan adli sicil belgesi

5- Ruhsat fotokopisi

6- Noterden mesul müdür sözleşmesi

7- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)

CANLI MÜZİK YAYINI

2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38.maddesine istinaden İçkili Yerlere ve Çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir.

Canlı Müzik Yayını Talebinde bulunulması halinde gerekli belgeler

1- Ruhsat Fotokopisi

2- Dilekçe

3- İmza Sirküleri (Şirket ise)

4- 2 adet Fotoğraf (Şahıs ise)

HAFTA TATİLİ RUHSATI

394 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Hafta Tatili ve Bayram günlerinde açmak isteyen işyerlerine hafta tatil ruhsatı düzenlenir.

Hafta Tatil Ruhsatı için gerekli belgeler

1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

2- Hafta Tatili Ruhsatı varsa aslı

3- Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf

İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA   İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR

1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.

2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.

5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.

9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.

10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

 

Ula Belediyesi

Huzurun Adresi Ula Belediye Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 4 48640 Ula / MUĞLA

www.ula.bel.tr

0(252) 242 30 08 / 0(252) 242 30 92

Fax : 0(252) 242 24 18

info@ula.bel.tr